Dôležité kontakty v prípade núdze.

NsP TRSTENÁ /Nemocnica

Mieru 549/16, 028 01 Trstená
PACIENTSKÁ KRÍZOVA LINKA  
112
+421 (0)43 5307 211

Infolinka turnaja  +421 903 629 996

Kontakt organizátor: info@tscup.sk