PONUKA UBYTOVANIA

Ponúkame možnosti ubytovania. Každé družstvo si musí vo vlastnom záujme zabezpečiť ubytovanie počas turnaja. V prípade problémov kontaktujte hlavného organizátora +421 903 629 996