Propozície 

Termín: 

 • Elita Muži a Amatéri: 4 - 6. 6. 2021 
 • Veteráni: 25 - 27. 6. 2021

Kategórie

Elita Muži (5+1): bez obmedzenia

Amatéri (4+1): kategória iba pre:

 • Slovensko: Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich Slovenskú extraligu. Hráči 1. a nižšej Slovenskej ligy môžu v tejto kategórii nastúpiť. (povolená je jedna výnimka pre Extraligového hráča)

 • Česko: Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich celoštátnu súťaž. (povolená jedna výnimka) 

 • Záujemcov z iných krajín budú riešení individuálne.

 • Uzávierka prihlášok 3.5.2021!

 • V každom tíme musí byť jedna plnoletá osoba. Min. vek hráča je 16 rokov v deň začatia turnaja. V jednotlivých tímoch môžu nastúpiť aj ženy.

 • Veteráni 25-27. 6. 2021 (5+1): 30+ (rok nar. 1991 a viac)
  Registrovaní aj neregistrovaní hráči florbalu. Výnimka pre 1 hráča (rok nar. 1992) + Brankár starší ako 18 rokov. Ženy, rok narodenia 1996 a staršie.

  Uzávierka prihlášok 31.6.2021!

Štartovné

 • Elita Muži a Amatéri: 150 € - uhradiť do 3.5.2021!
 • Veteráni 150 € - uhradiť do 31.6.2021!

Zaplatiť na číslo účtu Slovenská sporiteľňa - 5125171519/0900 
Variabilný symbol pre platbu nájdete v stĺpci "tímy".
Do poznámky napísať názov tímu.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 2517 1519 
SWIFT: GIBASKBX

V prípade odhlásenia tímu po 3.5.2021/ veteráni po 31.6.2021 sa štartovné nevracia!

ID náramok:

Každý hráč si musí kúpiť turnajový náramok. Bez náramku nie je možné vstúpiť na hraciu plochu. Vlastník náramku si bude môcť počas turnaja uplatniť rôzne zľavy a výhody, ktoré budeme postupne zverejňovať.
cena náramku: 3 €

Vyhodnotenie postupu:

Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 a prehra 0 bodov.
V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch alebo viac tímov v skupine o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:
- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
- celkový počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet strelených gólov
- los
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:
- séria 3 nájazdov
- séria 1 nájazdu (náhla smrť)

PROTESTY

Prípadný protest musí byť odovzdaný v písomnej forme JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr 15 minút po skončení zápasu. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné.

JURY TURNAJA

Milan Burdeľ

Michal Uhlík

Organizátor: 

 • Florbalový klub Tvrdošín o.z.
 • Mesto Tvrdošín
 • Centrum voľného času Tvrdošín

Hrací systém turnaja

Tímy sú rozdelené do základných skupín, z ktorých do play-off postupujú tímy podľa umiestnenia v tabuľke. Poradie v základnej skupine rozhodne o súperoch v play-off, ktoré pokračuje vyraďovacím systémom.

Hrací čas

2×15 min - zápasy v oboch kategóriách sa hrajú na hrubý čas. Od vyraďovacích bojov sa hrajú posledné 3 minúty na čistý čas.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu hracieho času v závislosti od počtu prihlásených tímov.

ŠATNE
Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v hale budú používané šatne len ako prechodné. Po prezlečení pred zápasom je nutné, aby si tím odniesol všetky osobné veci na ihrisko. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa daná zmena týka.

PRAVIDLÁ

Turnaj sa bude hrať podľa pravidiel Medzinárodnej florbalovej federácie IFF s nasledujúcimi výnimkami: Time out nie je povolený v zápasoch základných skupín. V kategórii amatérov sa bude hrať systémom 4+1.

ROZHODCOVIA
Rozhodcovia iba s platnou licenciou zo Slovenska a Česka. 

POISTENIE
Všetci účastníci turnaja nastupujú na vlastné riziko. Pre prípad zranenia odporúčame mať kartičku poistenca so sebou.

ŠTART HRÁČA
Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo v jednej kategórii. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

ČAKACIA DOBA

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.

VYLÚČENIE HRÁČA

 • ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca zápasu
 • ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas 
 • ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja

Ocenenie

Ocenené budú prvé 4 tímy a súčasne bude vyhlásený najlepší strelec, najlepší brankár a najproduktívnejší hráč danej kategórie. Odovzdávanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení turnaja.

Víťazi kategórie Elita Muži získavajú finančnú odmenu 200€. (podmienka viď poznámka nižšie)

Víťazi kategórie Amatéri získavajú finančnú odmenu 300€.(podmienka viď poznámka nižšie) 

Poznámka: Finančná odmena pre víťaza bude vyplatená iba v prípade, že v sa danej kategórii zúčastní min. 10 družstiev / týka sa všetkých kategórií!